Tarikh : 7 Julai 2018
Masa : 9.00 pagi - 11.00 pagi
Lokasi : PI Muzium Telegraf Taiping
Peserta : 2 orang

 

Tujuan 
Menyediakan kelas kepada 2 orang  ahli PI berkenaan pengiklanan menggunakan Adobe Photoshop. Disamping itu, mereka juga didedahkan dengan Program Dashboard Komuniti dan sedikit taklimat berkenaan KDK.
   
Aktiviti 
  1. Kelas asas pengiklanan menggunakan Adobe Photoshop ini diberikan kepada dua orang ahli baru atas permintaan ahli. Kami memberi pengajaran tentang penggunaan tools didalam Adobe Photoshop supaya pengguna mengenali penggunaan setiap tools yang ada dengan lebih mendalam.

photo6208597353942853640

Gambar Selanjutnya Disini